Products - extendable

Produkty

BAYO.S je systém inovatívnych základov bez použitia betónu.

Rýchlo postaviteľné stabilné základy pre drevené budovy, kontajnery, podlahy, lesné stavby, dopravné značenie, fotovoltaické systémy, reklamné plochy a prvky malých mestských stavieb.

Recommended load of professional screws

Uvedené hodnoty nosnosti boli namerané na pôde typu: polotuhá hlinitá.

  • Hodnoty sú znížené o bezpečnostný faktor 35%.
  • Hodnoty v grafe sú približné.
  • Výber skrutiek musí byť vykonaný na základe statických výpočtov a výsledkov testov pevnosti pôdy na mieste použitia skrutiek.
  • Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedostatočným alebo nesprávnym výberom skrutiek